4

Publikováno: 30/03/2017

5

Publikováno:

Sběry

1 2 3

Publikováno:

Zájezd – zámek Kratochvíle

Obec Čisovice

pořádá

ve čtvrtek 25. května 2017

zájezd

na zámek Kratochvíle
a na prohlídku města Prachatice

odjezd autobusu : v 8,00 hod. od hasičské zbrojnice
v Čisovicích, přes Bojov

cena zájezdu : 180,- Kč na osobu

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ v Čisovicích
do 24. května.

Zuzana Kuthanová
starostka Obce Čisovice

Publikováno:

Poplatky za odpady a psy pro rok 2017

 

  • 550 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2017

Publikováno: 17/02/2016