Zájezd do Berouna

Obec Čisovice

pořádá

ve středu 7. prosince 2016

zájezd na tradiční trhy

do

Berouna

odjezd autobusu: v 7:30 hod. od hasičské zbrojnice
v Čisovicích, přes Bojov

cena zájezdu: 60,- na osobu

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ v Čisovicích
do 6. prosince.

Publikováno: 12/10/2016

Pálení zahradního odpadu

 

Pálení zahradního odpadu [.doc]

Publikováno: 21/09/2016

Svoz bioodpadů 2016

 

Bioodpady 2016 [.doc]

Publikováno: 23/03/2016

Poplatky za odpady a psy pro rok 2016

 

  • 550 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2016

Publikováno: 17/02/2016