z pohádky do pohádky

Publikováno: 15/05/2018

Obec Čisovice

 

pořádá 

 

ve čtvrtek   24.   května   2018

 

 zájezd

 

na zámek Bechyně

a na prohlídku města Písek

 

odjezd autobusu : v 7,00 hod. od hasičské zbrojnice v Čisovicích, přes Bojov

 

cena zájezdu :   170 Kč na osobu

 

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ v Čisovicích

do 23. května.  

 

Zuzana Kuthanová

starostka Obce Čisovice

Publikováno: 09/04/2018

sběry1

sběry2

sběry3

Publikováno: 20/03/2018

aktivitky

Publikováno: 19/02/2018

Poplatky za odpady a psy pro rok 2018

 

  • 600 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2018

Publikováno: 17/02/2016