Obec Čisovice pořádá ve čtvrtek 22. září 2016 zájezd

– projížďka úzkorozchodnou železnicí Jindřichův Hradec – Senotín

– prohlídka města Telč

odjezd autobusu: v 7,30 hod. z Bojova, přes
Čisovice (has. zbrojnice)

cena zájezdu: 220,- Kč na osobu (v ceně jízdenka
do vlaku)

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ v Čisovicích do 21. září.

Publikováno: 19/08/2016

Podzimní sběry

 

Podzimní sběry [.doc]

Publikováno:

Svoz bioodpadů 2016

 

Bioodpady 2016 [.doc]

Publikováno: 23/03/2016

Poplatky za odpady a psy pro rok 2016

 

  • 550 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2016

Publikováno: 17/02/2016