V Čisovicích dne 28. 6. 2023

D Ů L E Ž I T É

nepřehlédněte prosím tyto informace, týkající se změn v provozu na krajských komunikacích, a to:

  • z důvodu výstavby propustku pod krajskou komunikací v Bojově (viz přiložená mapa) bude v termínu od do 31. 7. 2023 zcela znemožněn průjezd touto obcí. Provoz autobusové linky č. 449 bude v obou směrech zrušen. Zákaz vjezdu bude v Bojově ve směru od Čisovic u č. p. 31, ve směru od Klínce u č. p. 32.
  • z důvodu výstavby kruhového objezdu v Mníšku pod Brdy, budou v období od 24. 7. do 30. 11. 2023 platit tato zásadní dopravní opatření:
  • krajská komunikace z Mníšku pod Brdy od křižovatky do Rymaně směrem do Čisovic bude pouze jednosměrná, až po křižovatku pod truhlárnou (výjezd z přilehlých bočních místních komunikací v obci od potoka bude možný pouze s odbočením vlevo)
  • krajská komunikace z Čisovic směrem do Řitky bude také jednosměrná, a to od křižovatky s místní komunikací u č. p. 182 – nad hasičskou zbrojnicí  (příjezd od Řitky do Čisovic bude obousměrně možný pouze na úroveň betonárky), výjezdy z bočních místních komunikací budou mít přikázaný směr odbočení opět vlevo

Tato opatření budou z důvodu projíždějících kloubových linkových autobusů přes naši obec. Dále budou zrušeny autobusové zastávky ve směru do Mníšku pod Brdy, a to Pod Horou a Čisovice Obec (ta bude přemístěna k hasičské zbrojnici). Autobusy linky č. 449 budou jezdit do Mníšku pod Brdy přes Řitku, s návazností na školní spoje (výlukové jízdní řády budou včas dopravcem vyvěšeny na autobusových označnících).

V době těchto opatření bude v Čisovicích zastavovat autobus linky č. 317 do Prahy, a to na zastávce Pod Horou.

Z Čisovic do Mníšku p. Brdy bude vedena objízdná trasa přes Řitku a dále po D4, se sjezdem v Mníšku pod Brdy (úsek D4, po kterém povede objízdná trasa, bude osvobozen z dálničního poplatku).

 

Žádám Vás tímto, abyste v období této nestandartní dopravní situace dbali na bezpečný a plynulý provoz v obci, a to především na úzkých místních komunikacích.

                                                                                               Zuzana Kuthanová

                                                                                           starostka obce Čisovice

Poplatky za odpady a psy pro rok 2023

 

  • 900 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2023

Publikováno: 17/02/2016