Pálení zahradního odpadu

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

od 18. září do 28. listopadu 2020 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.

Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

      Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

Spalování ostatního  zahradního odpadu se zakazuje.

Publikováno: 20/09/2020

Sběry

 

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že bude opětovně probíhat sběr:

 

nebezpečného a velkoobjemového odpadu, včetně elektroodpadu

v areálu čistírny odpadních vod v Čisovicích

V areálu čistírny odpadních vod v Čisovicích budou umístěny kontejnery na různé druhy odpadů, do kterých je bude možné ukládat, a to v termínech:

pátek 6. 11. 2020                   od 16:00 – 18:00 hod.

 

sobota 7. 11. 2020                 od 08:00 – 10:00 hod.

 

V této době bude areál dostupný pro všechny trvale přihlášené osoby v Čisovicích a v Bojově a pro majitele rekreačních objektů, kteří mají své nemovitosti v katastru obce.

V sobotu 7. listopadu bude zároveň probíhat i svoz železného odpadu, který již po řadu let zajišťuje SDH Čisovice. Tento odpad můžete během sobotního dopoledne umístit před své nemovitosti.

Publikováno:

Poplatky za odpady a psy pro rok 2020

 

  • 700 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2020

Publikováno: 17/02/2016