V Čisovicích 14.3.2019

Pálení zahradního odpadu

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

od 15. března do 1. června 2019 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.

Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

      Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

Spalování ostatního  zahradního odpadu se zakazuje.

Zuzana   K u t h a n o v á

starostka Obce Čisovice

Publikováno: 18/03/2019