Kontakty na instituce

Městský úřad Černošice

Podskalská 19, 128 25 Praha 2
tel.: 221 982 111
www.mestocernosice.cz
– odbor životního prostředí, odbor dopravy (řidičské průkazy), obecní
živnostenský úřad, odbor správní (občanské průkazy, cestovní doklady, …)

Městský úřad v Mníšku pod Brdy

Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel.: 318 541 911
(občanské průkazy – p. Balíková, matrika)
www.mnisek.cz

Stavební úřad v Mníšku pod Brdy

tel.: 318 541 927 (referent pro Čisovice – Bojov: Jan Hříbal)
tel.: 318 541 921 (vedoucí Jarmila Hrabcová)

Katastrální úřad pro Středočeský kraj

katastrální pracoviště Praha – západ
Pod sídlištěm 9/1800, 182 13 Praha 8
tel.: 284 041 111
www.cuzk.cz

Finanční úřad Praha – západ

Na Pankráci 975/95, 140 21 Praha 4
tel.: 261 371 111
www.statnisprava.cz

Okresní správa soc. zabezpečení

Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9
tel.: 284 005 301
www.socialni.cz

Úřad práce Praha – západ

Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5
tel.: 950 152 111
www.portal.mpsv.cz

Okresní soud Praha – západ

Karmelitská 19, 118 15 Praha 1
tel.: 257 199 200
www.portal.justice.cz

Krajský úřad Středočeského kraje

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 111
www.kr-stredocesky.cz

Policie ČR

obvodní oddělení Mníšek pod Brdy,
nám. F.X. Svobody 27
tel.: 318 592 255

Povodí Vltavy, s.p.

Grafická 429/36, 150 21 Praha 5
tel.: 257 099 111
www.pvl.cz

Správa a údržba silnic Kladno

Železárenská 1566, 272 01 Kladno
tel.: 321 278 000
www.kr-stredocesky.cz

Krajská hygienická stanice

Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
tel.: 234 118 111
www.khsstc.cz

Pozemkový úřad

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7
tel.: 266 794 918
www.upu.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Kutvirtova 339/5, Praha 5 Radlice
tel.: 233 006 111
www.vzp.cz

Okresní státní zastupitelství

Zborovská 11/81, 150 00 Praha 5
tel.: 251 115 211
www.portal.justice.cz

Vodovody a kanalizace Beroun

Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
tel.: 311 747 111
tel. na dispečink (poruchy vody): 666 666 990
www.vakberoun.cz

Středočeská plynárenská a.s.

Prosek Point, Prosecká 68, 190 00 Praha 9
tel.: 840 11 33 55
www.rwe-stp.cz

Středočeská plynárenská a.s.

Komenského nám. 151, 259 01 Votice
tel.: 840 11 33 55
www.rwe-stp.cz

ČEZ Distribuce

pracoviště Střed, Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2
tel.: 840 840 840 (zákaznická linka), 840 850 860 (poruchy)
www.cez.cz

České dráhy a.s.

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1
tel.: 972 111 111
www.ceskedrahy.cz

Drážní úřad – sekce stavební

Wilsonova 300/80, 121 06 Praha 2
tel.: 224 220 203
www.du-praha.cz

Publikováno: 01/02/2016