Sokol - historie

Tělovýchovná jednota Sokol Čisovice byla založena v roce 1921.Od roku 1933 započala registrovaná fotbalová činnost. Hrálo se tehdy na pronajatém pozemku pana Stržínka, kde nyní stojí základní a mateřská škola.V roce 1937 se začal hrát i lední hokej a to na rybníku Bouškovák.Hrála se pouze přátelská utkání a před okupací hokejový oddíl zanikl.Po vyhlášení protektorátu v březnu 1939 byla veškerá aktivita Sokola zastavena. Po 2. světové válce byla opět činnost Sokola obnovena. Cvičilo se v hostinci u Placáků, hrálo se i loutkové divadlo.

Od roku 1948 byly všechny tělovýchovné a sportovní organizace sloučeny v ČSTV. Od roku 1950 se začala TJ Sokol Čisovice rozvíjet. V roce 1956 bylo zřízeno fotbalové hřiště na nynějším pozemku za nádražím. Byly zde i dřevěné kabiny, které sloužily svému účelu až do doby, než byly postaveny kabiny nové.V roce 1972, za spolupráce MNV v Čisovicích a Sokola, započala rozsáhlá výstavba sportovních kabin – šaten, klubovny a tělocvičny. Při této výstavbě bylo odpracováno nespočetně brigádnických hodin a dokončena byla v roce 1982.

TJ Sokol Čisovice registrovala nejen fotbalová mužstva žáků a dospělých, ale také družstvo žen a žáků v odboru ZRTV. Mohli bychom zde vyjmenovat mnoho sportovních úspěchů, řadu kulturních akcí, které TJ Sokol v Čisovicích pořádala i dlouhý seznam úspěšných sportovců, cvičitelů a mecenášů, bez kterých by naše TJ nemohla vyvíjet tak bohatou činnost.Všechny tyto údaje jsou podrobně zaznamenány v brožuře, která byla vydána u příležitosti 65. výročí založení TJ Sokol Čisovice.