Škola a školka

Současnost školy a školky

S přechodem na krajské uspořádání zanikly okresní úřady a podle zákona přešla od 1.1.2003 předškolní zařízení, školy a školní zařízení do právní subjektivity. V Čisovicích vznikl nový právní subjekt sloučením základní a mateřské školy.

Základní škola a Mateřská škola Čisovice, okres Praha – západ – 1. stupeň. Má čtyři součásti: základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Budova školy je přízemní – dvě učebny a tělocvična. Pro děti je k dispozici školní jídelna, školní družina a hřiště. Mateřská škola je novější budova s moderní hernou po děti.

Škola

Ředitelka: Mgr. Lenka Hejnicová
Stránky školy a školky: www.zsmscisovice.cz

Ve škole byl otevřen 5. ročník.

Publikováno: 01/02/2016