Obec Čisovice

 pořádá

  

ve   čtvrtek   26.   května   2022

 zájezd

– zámek Jindřichův Hradec

– prohlídka města

odjezd autobusu: v 7:45 hod. z Bojova (obecní dům),

    přes Čisovice (has. zbrojnice)

 

cena zájezdu:   220 Kč na osobu (doprava)

                           + vstupné do zámku 190 Kč

                              (nad 65 let 150 Kč)

  

!!!   Závazné přihlášky, včetně platby předem za dopravu, přijímáme na OÚ v Čisovicích

do 20. května.

Publikováno: 04/05/2022

Pálení zahradního odpadu

Pálení zahradního odpadu je povoleno v době

od 4. března do 28. května 2022 každý pátek od 12:00 hod. do 17:00 hod. a každou sobotu od 8:00 hod. do 17:00 hod. Oheň musí být v době západu slunce zcela uhašen.
Mimo tuto uvedenou dobu je pálení zahradního odpadu zakázáno (dle protipožárních směrnic).

Povoleno je pálení pouze suchého dřevního odpadu, např. větve z prořezávky stromů, listí z kaštanů a ořechů. Pálení se připouští za podmínky, že majitel odpadu bude provádět pálení na vlastním pozemku při dodržení obecně platných zásad protipožární ochrany proti nekontrolovanému rozšíření ohně. Za případné nedodržení protipožárních předpisů, popřípadě za následné škody pálením vzniklé, plně zodpovídá majitel odpadu.

Spalování ostatního zahradního odpadu se zakazuje.

Publikováno: 03/03/2022

Poplatky za odpady a psy pro rok 2022

 

  • 800 Kč za rok – pro trvale přihlášenou osobu nebo rekreační objekt

 

  • 120 Kč za psa/150 Kč za každého dalšího psa
    • 60 Kč/80 Kč – (pes – důchodci)

 

  • Poplatky lze hradit v hotovosti na OÚ v úředních hodinách nebo převodem na účet č.: 8323111/0100, VS = číslo nemovitosti

 

  • Poplatky jsou splatné do 30. 6. 2022

Publikováno: 17/02/2016